صفحه اصلي
معرفي دايره المعارف
كوههاي ايران
گزارش برنامه ها
آرشيو عكس
عكس ماه
اخبار
گروه هاي كوهنوردي
پيش بيني وضع هوا
لينك هاي جالب

صعود قله زرين کوه (ماسه چال)


ارتفاع: 4200 متر
منطقه: طالقان
مسير صعود: از روستاي ناريان در طالقان ـ يال جنوبي ـ قله زرين كوه ـ گردنه غربي قله ـ روستاي دلير ـ جاده چالوس

نفرات تيم: محمد حاج ابوالفتح ـ محمدرضا سيد زاده
زمان اجراي برنامه: پنجشنبه و جمعه 19و20 مهر ماه 80

دره شرقي ـ غربي طالقان در غرب شهرستان كرج و در جنوب البرز غربي قرار گرفته است. كوههاي منطقه طالقان از شرق و جنوب به گردنه عسلك و قلل ناز و كهار و از شمال به كوههاي منطقه تخت سليمان و علم كوه متصل هستند. رودخانه طالقان رود از دامنه كوههاي اين منطقه سرچشمه گرفته و در طول مسير شرق به غرب خود باغ هاي سرسبز آبادي هاي منطقه را مشروب مي سازد. شهرك , مركز طالقان, با فاصله تقريبي 90 كيلومتر از كرج بزرگترين آبادي منطقه مي باشد.
قله زرين كوه با ارتفاع 4200 متر از جمله مرتفع ترين قلل اين منطقه بوده و در انتهاي شرقي دره طالقان و در امتداد خط الراسهاي جنوبي منطقه تخت سليمان قرار دارد. مسير صعود ما در اين برنامه از طريق روستاي ناريان مي باشد كه براي رسيدن به اين روستا به كمك وسايل نقليه عمومي , مي توان از ميني بوس هايي كه هر روز صبح زود از كرج به سمت طالقان حركت مي كنند استفاده كرد.

پنجشنبه 19 مهر ماه

4:30 صبح خودمان را به ميدان كرج رسانديم ولي ظاهرا ميني بوس هاي طالقان رفته بودند. با مشكلات بسيار و با كمك چند وسيله نقليه مختلف نهايتا خودمان را به روستاي ناريان رسانديم.
اولين ديدار زرين کوه از روستاي ناريان 10:00 صبح حركت را از روستاي ناريان و در امتداد رودخانه آغاز مي كنيم. از داخل ده قله سياه ليز پيداست. مسير پاكوب را در امتداد رودخانه ادامه مي دهيم و حدود 45 دقيقه بعد براي اولين بار قله زرين كوه پيدا مي شود. در وسط دره يك سنگ بزرگ ديده مي شودكه ظاهرا به كشتي سنگ معروف است.
11:00 صبح به يك دوراهي مي رسيم كه دو شاخه رودخانه از سمت چپ و راست به هم مي پيوندند. پس از يك ربع استراحت روي يالي كه بين دو شاخه اين رودخانه قرار دارد ارتفاع مي گيريم.از اينجا آخرين مزارع روستاي ناريان ديده مي شوند. مسير پس از ارتفاع گرفتن ابتدا كمي به طرف راست (شرق) متمايل مي شود و سپس روي يال بالا مي رود. حدود نيم ساعت بعد يعني 11:45 به يك دشت كوچك مسطح مي رسيم. قلل سياه ليز و زرين كوه در اينجا قد علم كرده اند. در سمت راست (شرق) ما يك يال طولاني ديده مي شود. اين يال يكي از دو يال جنوبي زرين كوه مي باشد. در مقابل نيز يك تپه ديده مي شود. مسير پاكوب از سمت چپ اين تپه عبور كرده و پس از حدود نيم ساعت به يك چشمه مي رسد.
اين دشت در صعود هاي زمستاني بسيار پر برف خواهد شد و همچنين بهتر است براي صعودهاي زمستاني در اين نقطه از روي تپه مقابل عبور كرد.
12:15 به يك چشمه مي رسيم و براي خوردن ناهار و استراحت توقف مي كنيم. بي خوابي شب قبل آزاردهنده است در نتيجه تصميم مي گيريم تا پس از خوردن غذا كمي استراحت كنيم.
13:40 به حركت ادامه مي دهيم. مقابل ما يك شيب نسبتا تند قرار دارد كه نهايتا به بالاي يك يال منتهي مي شود. سمت چپ(غرب) اين چشمه , يك دره عميق قرار دارد كه به نظر مي رسد راه پاكوب از بالاي اين دره عبور مي كند ولي چون خيلي مشخص نيست تصميم مي گيريم شيب تند را بالا برويم. يك ساعت بعد روي اين يال كه حالا مشخص شده با چند افت و خيز به پاي زرين كوه مي رسد به يك گردنه كوچك مي رسيم. مسير پاكوب از سمت چپ ما و از كنار دره بالا آمده و به اين گردنه كوچك رسيده است. به حركت روي يال و به طرف قله ادامه مي دهيم.
17:00 اين يال جنوبي بطور پيوسته به طرف قله مي رود ولي كوله هاي سنگين و كم خوابي سرعت ما را كم كرده است. به چند چاله بزرگ و عجيب رسيده ايم كه شكل مخروطي دارند با قطري حدود 30 متر و عمقي نزديك به 20 متر! احتمالا نام ماسه چال از آنها گرفته شده است.
18:30 اين يال با يك گردش به طرف شرق به ديگر يال جنوبي متصل شده و با چرخش به طرف شمال يه سمت قله مي رود. هوا رو به تاريكي رفته است و با وجودي كه قله نزديك به نظر مي رسد براي اينكه اسير تاريكي مطلق نشويم تصميم مي گيريم كه براي شب ماني توقف كنيم. روي يك سطح كوچك تقريبا مسطح كه اندكي پايين تر از قله قرار دارد چادر مي زنيم.
باد نسبتا شديد و سردي مي وزد و چادر زدن حدود نيم ساعت وقت مي گيرد. داخل چادر بخار دهان پيداست! با خوردن يك شام خوب وگرم به استقبال يك خواب طولاني مي رويم.

جمعه 20 مهر ماه

گردنه غربي زرين کوه 6:00 تصميم مي گيريم بدون كوله پشتي به سمت قله برويم و براي طلوع آفتاب روي قله باشيم.
6:15 از چادر به سمت قله می رويم. باد سردي كه از شب قبل با شدت و سرما مي وزيد كمي آرامتر شده ولي هنوز گونه ها را مي سوزاند شيب اين قسمت خيلي زياد است(حدود60تا70درجه) و عدم وجود پاكوب هم كار را دشوارتر مي كند. قله از آنچه فكر مي كرديم عقب تر است و براي ديدن طلوع هم كمي تاخير كرده ايم.
6:45 بر فراز قله زرين كوه مي رسيم. سايه مخروطي شكل قله روي دره هاي غربي آن افتاده است. قلل البرز غربي,قلل منطقه طالقان و البرز مركزي ديده مي شوند ولي قلل منطقه تخت سليمان واضحتر و نزديكتر از ديگر قله ها هستند. در قسمت شمالي قله يك قله فرعي ديده مي شود كه يال شمالي آن با شيب تندي به مراتع روستاي دلير منتهي مي شود. ما اين قله فرعي را بعدا از روستاي دلير مي بينيم. حدود 20 دقيقه توقف مي كنيم و بعد به طرف محل چادر روي يال جنوبي سرازير مي شويم.
7:30 به چادر مي رسيم و خودمان را براي خوردن صبحانه و جمع كردن چادر آماده مي كنيم.
9:00 از محل چادر به طرف گردنه غربي قله حركت مي كنيم. حدود10 دقيقه روي يال بالا مي رويم و سپس به سمت چپ(غرب) در زير قله تراورس مي كنيم و يه يال غربي قله مي رسيم كه تا گردنه غربي پايين مي رود.
يخچال شمالي زرين کوه 9:30 به گردنه رسيده ايم. تخته سنگ بزرگ و زيبايي با چند سنگ چين روي آن در وسط گردنه قرار دارد. اين سنگ از خيلي پايين تر از قله هم ديده مي شد. همچنين روي گردنه يك ديوار سنگ چين ساخته شده تا براي چادر زدن مكان مناسبي در مقابل باد ايجاد كند ولي داخل اين سنگ چين پر از برف مي باشد.
9:50 از روي گردنه به سمت شمال سرازير مي شويم. يك كاسه در زير گردنه ديده مي شود كه دور تا دور آن را قلل ورزاكول,زرين كوه و احتمالا سياه ليز گرفته اند. در وسط اين كاسه, يكي دو بركه كوچك كه آب نا چيزي در آنها باقيمانده است ديده مي شوند. به ترديد مي افتيم كه شايد درياچه هاي سه برار كه بنابر نقشه بايد در دره شرقي اين كاسه باشند,همين ها هستند. كمي پايين تر يخچال زيبايي را در دامنه شمالي قله آلانه سر مي بينيم با شكافهايي بزرگ.جالب است كه از اين يخچال هم در نقشه هاي موجود نشانه اي ديده نمي شود (اشتباه ما اين بود كه اولين گردنه در غرب قله را گردنه سياه ليز فرض كرده بوديم). در راه پايين آمدن,پس از اين كاسه,روستاي دلير را مي توان ديد ولي از پاكوب خبري نيست. چند سنگ چين كه ظاهرا ساخته دست چوپانها است ديده مي شوند. حدود ساعت 11:30 از روي يالي كه ما را پايين مي آورد در دره سمت راست يك آغل بزرگ سنگ چين شده گوسفندان و يك آبشار در كنار آن ديده مي شود. هيچ راه پاكوبي از اين بالا ديده نمي شود و وجود اين گوسفندسرا ما را وسوسه مي كندكه شايد پاكوب در كف دره و در كنار آب به طرف پايين برود. پس خودمان را به آب مي رسانيم ولي ظاهرا كمي جلوتر آب از ميان يك شكاف سنگي به طرف پايين جريان داردو در واقع بن بست است.
12:15 از لابلاي سنگهاي سمت چپ اين تنگه ارتفاع مي گيريم. حدود يك ساعت بالا مي رويم ولي هيچكدام از دهليزهاي شمالي اجازه فرود نمي دهند. يك نوار سنگي جبهه شمالي زرين كوه را مانند كمربندي احاطه كرده است. ارتفاع اين نوار سنگي در بعضي قسمتها به جند صد متر هم مي رسد. نهايتا پس از يك ساعت ارتفاع گرفتن از داخل يكي از دهليزهاي غربي اين تنگه سرازير مي شويم. ولي به نظر مي رسد راه پاكوب مشخص شده در نقشه و مسير دريچه بند,غرب تر ازاين نقطه باشند.
15:30 به جنگل هاي تنك بالاي دلير رسيده ايم. چشم انداز جبهه شمالي منطقه و قله فرعي شمالي زرين كوه كه برف كمي نوك آنرا سفيد پوش كرده و ديواره هاي سنگي شمالي هارموني جالبي را در كنار رنگهاي داغ پاييزي اين جنگلها ايجاد كرده است. منظره فوق العاده زيبايي است. در راه هم براي خوردن قهوه حدود نيم ساعت توقف كرده ايم. بعد از گرفتن چند عكس به طرف ده مي رويم.
پيدا نكردن مسير پاكوب در شمال قله زرين كوه كه ناشي از عدم دقت نقشه ها و همچنين بكر بودن منطقه و تردد كم مي باشد,كمي ما را به زحمت انداخته است. البته از روي يال شمالي قله فرعي شمالي زرين كوه هم مي توانيم براي رسيدن به دلير استفاده كنيم ولي شيب اين يال زياد است.
17:30 بعد از گذشتن از مراتع بالاي ده به دلير مي رسيم و با هماهنگي مسوول مخابرات ده (آقاي كيا) براي رفتن بطرف جاده چالوس با يك وانت هماهنگ مي كنيم ولي كمي بعد ماشين در حالي كه ما را جا گذاشته مي رود و ما مجبور مي شويم مسير 25 كيلومتري جاده خاكي دلير به طرف دزدبند در جاده چالوس را پياده طي كنيم! اين مسير طولاني آخر بسيار خسته كننده بود و براي بر گشتن از دلير بهتر است به فكر وسيله نقليه اي باشيم.

چند تذكر

جبهه شمالي زرين کوه از روستاي دلير 1- روستاهاي دلير و اليت از طريق جاده خاكي به جاده چالوس متصل مي شوند. اين جاده خاكي درست بين دو تابلوي˝گچسر45 كيلومتر˝و˝چالوس45 كيلومتر˝ مي باشد.
2- يال جنوبي زرين كوه كه از آن قله را صعود كرده ايم مسير مناسبي براي صعود زمستاني مي باشد.
3- براي صعود تابستاني به قله از مسير ذكر شده ، بهتر است از چشمه آب برداشته شود.
4- نقشه هاي شماتيك موجود از منطقه ، خالي از اشكال نمي باشند و براي استفاده از آنها بايد احتياط لازم را مبذول داشت.
5- در هنگام فرود از مسير غربي توجه كنيد كه اولين گردنه در غرب قله ، گردنه سياه ليز نبوده و به راه دريچه بند منتهي نمي شود.

عکس ها از محمد حاج ابوالفتح


استاندارد CSS